A-takstol

Fackpulpet

Fackverk

Garage

Mansard

Parallell

Pulpet

Ramverk

Saxtakstol

Special

Takås

Special

Speciella önskemål på takstolsutförandet kan åstadkommas på många olika sätt. Här är ett förslag.

Ladda ned PDF-fil