A-takstol

Fackpulpet

Fackverk

Garage

Mansard

Parallell

Pulpet

Ramverk

Saxtakstol

Special

Takås

Garage

Det vanligaste utförandet är ett fackverk med taklutning 27°.

Ladda ned PDF-fil