A-takstol

Fackpulpet

Fackverk

Garage

Mansard

Parallell

Pulpet

Ramverk

Saxtakstol

Special

Takås

Fackverk

Denna takstolstyp klarar ganska stora avstånd mellan ytterväggarna utan hjälp av bärande innerväggar. Taket blir lätt att isolera och vindsutrymmet blir inspekterbart.

Ladda ned PDF-fil