|

Ramverk

1½ - planshus kan utföras i olika taklutningar där 45° eller 38° är de vanligaste taklutningarna.